Покана за редовно общо събрание 2020 г.

Покана за редовно общо събрание 2020 г.

ПОКАНА

№ 1/20.02.2020 г.

С протокол № 337/20.02.2020 г., У.С. на ТПК Хигиена, гр. Велико Търново свиква годишно отчетно събрание на член – кооператорите, което ще се проведе на 13 март 2020 г. от 19.00 ч. във гр. Велико Търново, Бръснарски салон ул. Васил Левски №17, при следния дневен ред:

1.Годишен отчет на У.С. на ТПК Хигиена –

Докладва председателя на ТПК Хигиена

2.Годишен отчет на К.С на ТПК Хигиена –

Докладва председателя на К.С.; 

3. Годишен отчет на К.С. Д. на ТПК Хигиена –

Докладва председателя на К.С.Д.;

4. Годишен отчет на финансово – икономическото състояние на кооперациятa

Докладва счетоводителят на кооперацията.

Съгласно чл.37 ал.1 Обявлението – покана се поставя на видно и общодостъпно място в салоните на кооперацията на ул.Васил Левски № 17 и на ул. Н. Габровски № 2 и на интернет адрес: higienavt.com
Кооперация