Покана за редовно общо събрание 2019 г.

Покана за редовно общо събрание 2019 г.

ПОКАНА

№ 1/20.02.2019 г.

 

С протокол № 324/20.02.2019 г., У.С. на ТПК Хигиена, гр. Велико Търново свиква годишно отчетно събрание на член – кооператорите, което ще се проведе на 15 март 2019 г. от 19.00 ч. във гр. Велико Търново, Бръснарски салон ул. Васил Левски №17, при следния дневен ред:

  1.   Изключване на Милен Цонев Митев като член – кооператор на ТПК Хигиена;
  2.   Годишен отчет на У.С. на ТПК Хигиена –

Докладва председателя на ТПК Хигиена;

  1.   Годишен отчет на К.С на ТПК Хигиена –

Докладва председателя на К.С.;

  1.   Годишен отчет на К.С. Д. на ТПК Хигиена –

Докладва председателя на К.С.Д.;

  1.    Годишен отчет на финансово – икономическото състояние на кооперацията

Докладва счетоводителят на кооперацията;

  1.   Вземане на решение за размера на дяловия капитал. Актуализиране на Устава на кооперацията.
Съгласно чл.37 ал.1 Обявлението – покана се поставя на видно и общодостъпно място в салоните на кооперацията на ул.Васил Левски № 17 и на ул. Н. Габровски № 2 и на интернет адрес: higienavt.com
Кооперация