Покана за редовно отчетно-изборно общо събрание 2022 г.

Покана за редовно отчетно-изборно общо събрание 2022 г.

ПОКАНА

№ 1/24.03.2022 г.

        С протокол № 364/24.03.2022г. У.С. на ТПК Хигиена, гр. Велико Търново свиква годишно отчетно събрание на член – кооператорите, което ще се проведе на 14 април 2022 г. от 19.00 ч. в град Велико Търново,  във фризьорският салон на  ул. „Васил Левски”  №17, при следния дневен ред:

1.  Освобождаване на  Анастасия  Петрова Павлова  като член – кооператор на ТПК Хигиена;

2.  Годишен отчет на У.С. на ТПК Хигиена –

                               Докладва председателя на кооперацията.;

3.  Годишен отчет на К.С на ТПК Хигиена –

           Докладва председателя на К.С.;

4.  Годишен отчет на К.С. Д.  на ТПК Хигиена –

           Докладва председателя К.С.Д.;

5.  Годишен отчет на финансово – икономическото състояние на кооперацията

    Докладва счетоводителят;

6.    Избор на Председател на ТПК Хигиена

7.    Избор на У.С. на ТПК Хигиена

8.    Избор на К.С. на ТПК Хигиена

9.    Избор на К.С.Д. на ТПК Хигиена

10. Промяна на Устава на кооперацията:

        Относно: добавяне на точка 5 към чл.2/1/

     Чл.2/1/Кооперацията е юридическо лице с предмет на дейност:

1.      мъжко и дамско фризьорство;

2.      бръснарство;

3.      козметика;

4.      търговия с козметични и бръснаро-фризьорски средства.

       Предложение:  Добавяне на нов предмет на дейност за кооперацията, като в чл.2/1/ се добавя:

        точка 5. Отдаване под наем на свободни помещения и свободни работни места в салоните, които не са заети от член – кооператори.

11.   Вземане на решение за размера на дяловия капитал.

  24.03.2022 г.                                                                

  В.Търново                                                                                                       

Съгласно чл.37 ал.1 Обявлението – покана се поставя на видно и общодостъпно място в салоните на кооперацията на ул.Васил Левски № 17 и на ул. Н. Габровски № 2 и на интернет адрес: higienavt.com
Кооперация