Покана за редовно отчетно общо събрание 2023 г.

Покана за редовно отчетно общо събрание 2023 г.

ПОКАНА

№ 1/23.02.2023 г.

 

 

С протокол № 375/23.02.2023г. У.С. на ТПК Хигиена, гр. Велико Търново свиква годишно отчетно събрание на член – кооператорите, което ще се проведе на 30 март 2023 г. от 19.00 ч. в град Велико Търново,  фризьорски салон ул. „Васил Левски”  №17, при следния дневен ред:

 

  1. Освобождаване на Ивана Димитрова Цонева  като член – кооператор на ТПК Хигиена;
  2.  Годишен отчет на У.С. на ТПК Хигиена

Докладва председателя на кооперацията.;

  1. Годишен отчет на К.С на ТПК Хигиена

Докладва председателя на К.С.;

  1. Годишен отчет на К.С. Д. на ТПК Хигиена –

Докладва председателя К.С.Д.;

  1. Годишен отчет на финансово – икономическото състояние на кооперацията

Докладва счетоводителят;

 

 

 

  23.02.2023 г.                                                                 Председател:…………………….

  В.Търново                                                                                                        /Т.Неделчев/

 

 

 

 

Съгласно чл.37 ал.1 Обявлението – покана се поставя на видно и общодостъпно място в салоните на кооперацията на ул.Васил Левски № 17 и на ул. Н. Габровски № 2 и на интернет адрес: higienavt.com

Кооперация